Các chuyên viên đã được đào tạo của trường luôn túc trực và chịu trách nhiệm về nhiều hoạt động học tập đa dạng phù hợp với nhu cầu của mỗi học viên. Mỗi ngày trong tuần học viên tham gia vào 5 giờ học tiếng Anh chính thức. Các lớp học được giảng dạy bởi các giáo viên Canada được chứng nhận với tỷ lệ học viên/giáo viên tối đa là 15:1.

Vào buổi tối các giáo viên đứng lớp của chúng tôi được thay thế bằng các Nhân viên phụ trách hoạt động chịu trách nhiệm điều phối hoạt động thể thao và chương trình giải trí trước và sau bữa tối.

Bryan Pilgrim
B.Sc., M.Ed.

Giám đốc điều hành

Oriana Laderoute
B.A., B.Ed.

Người quản lý chương trình

Jamie Mayo
B.A., B.Ed.

Người điều phối hoạt động cuối tuần

Dr. Kevin Connor
B.Ed., M.Sc. PhD

Người điều phối chương trình học

Derek Rodgers
B.Comm., B.Ed.

Giám sát viên giảng dạy

Aaron Harnden
B.A., B.Ed.

Giám sát viên hoạt động

Krista Pilgrim
B.P.H.E., B.Sc., B.Ed

Trợ lý giám sát hoạt động

Mary Kay McClelland
B.A.

Giám sát viên buổi tối

Kerry Pilgrim-Rodgers
B.A., B.Ed.

Giám đốc Marketing